חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Sztajn, Tzivia Cywia Maria

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Tzivia Cywia Maria
Sztajn
was born
on
1848
,
Daughter of
Ruchla Caperow
Caperow
and
Abram Jozef
Sztajn
,
died
on
1927
,
Mother of
Szosl Icek
Pfefer
,
Rywka
Pfefer
,
Dwora
Pfefer
,
Josek Hennoch
Pfefer
,
Chana
Pfefer
,
Szia
Pfefer
,
Yankel Jakub
Pfefer
,
Norma
Pfefer
,
,
Images:
First name:
Tzivia Cywia Maria
Surname:
Sztajn
Gender:
נקבה
Date of birth:
1848
Place of birth:
Poland
Date of death:
1927
Place of death:
Poland
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1927
Date:
1927
Event place:
Poland
Age:
78-79
Event Type:
לידה
Description:
1848
Date:
1848
Event place:
Poland
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Sztajn, Tzivia Cywia Maria
1848
died
on
1927
Mother of
1848
Poland
Poland
1927
Poland
1848
Poland
Caperow, Ruchla Caperow
Sztajn, Abram Jozef
Sztajn, Tzivia Cywia Maria
Pfefer, Symcha Majer Mendel Manela
Niewolska, Bajla
Sztajn, Ozyel
Pfefer, Szosl Icek
Pfefer, Rywka
Pfefer, Dwora
Pfefer, Josek Hennoch
Pfefer, Chana
Pfefer, Szia
Pfefer, Yankel Jakub
Pfefer, Norma
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Pfefer, Norma
Pfefer, Yankel Jakub
Pfefer, Szia
Pfefer, Chana
Pfefer, Josek Hennoch
Pfefer, Dwora
Pfefer, Rywka
Pfefer, Szosl Icek
Sztajn, Abram Jozef
Caperow, Ruchla Caperow
Sztajn, Tzivia Cywia Maria
Niewolska, Bajla
Sztajn, Ozyel
Pfefer, Symcha Majer Mendel Manela