חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Goldman, Shlomo

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Shlomo
Goldman
was born
Son of
ישראל אברהם הלוי
גולדמן
and
הענא פייגא
פרשר
,
Images:
First name:
Shlomo
Surname:
Goldman
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Goldman, Shlomo
גולדמן, ישראל אברהם הלוי
פרשר, הענא פייגא
גולדמן, מתיתיהו
גולדמן, חיים
גולדמן, יעקב
גולדמן, מתילדה
גולדמן, לאה
גולדמן, חנה
גולדמן, שושנה
גולדמן, משה צבי הלוי
Goldman, Shlomo
גולדמן, דרייזל
גולדמן, שלמה
גולדמן, יהושע ליב
Goldman, Shlomo
גולדמן, דרייזל
גולדמן, שלמה
גולדמן, מתיתיהו
גולדמן, חיים
גולדמן, יעקב
גולדמן, מתילדה
גולדמן, לאה
גולדמן, חנה
גולדמן, שושנה
גולדמן, משה צבי הלוי
גולדמן, יהושע ליב
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
פרשר, הענא פייגא
גולדמן, ישראל אברהם הלוי