חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Gershfield, Ruthie

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Ruthie
Gershfield
was born
on
1916
,
Daughter of
Joseph
Gershfield
and
Sadie Shifra
Katz
,
Images:
First name:
Ruthie
Surname:
Gershfield
Gender:
נקבה
Date of birth:
1916
Place of birth:
Manitoba, Canada
Events:
Event Type:
לידה
Description:
ABT 1916
Date:
1916
Event place:
Manitoba, Canada
Event Type:
מיפקד אוכלוסין
Description:
1 JUN 1916
Date:
1 ליוני 1916
Event place:
Winnipeg North, Manitoba, Canada
Event Type:
מיפקד אוכלוסין
Description:
JUN 1921
Date:
יוני 1921
Event place:
Winnipeg North, Manitoba, Canada
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Gershfield, Ruthie
1916
1916
Manitoba, Canada
ABT 1916
Manitoba, Canada
1 JUN 1916
Winnipeg North, Manitoba, Canada
JUN 1921
Winnipeg North, Manitoba, Canada
Gershfield, Joseph
Katz, Sadie Shifra
Gershfield, Harry
Gershfield, Maurice
Fields (לבית Gershfield), Samuel Bernard
Gershfield, Eva
ויגרייזר, גניה
Gershfield, Ruthie
Gershfield, Yaakov
Gershfeld, Sara
Gershfield, Esther
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Katz, Sadie Shifra
Gershfield, Joseph
Gershfield, Ruthie
Gershfield, Yaakov
Gershfeld, Sara
Gershfield, Harry
Gershfield, Maurice
Fields (לבית Gershfield), Samuel Bernard
Gershfield, Eva
ויגרייזר, גניה
Gershfield, Esther