חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of הוכברג, רינה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
רינה
הוכברג
was born
Daughter of
Avinoam אבינועם
הוכברג
and
צפורה
הלחמי
,
Images:
First name:
רינה
Surname:
הוכברג
Gender:
נקבה
Events:
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of הוכברג, רינה
הוכברג, Avinoam אבינועם
הלחמי, צפורה
הוכברג, ישראל
הוכברג, מרדכי - מוטקה
הוכברג, דניאל
הוכברג, רינה
הוכברג, צבי הכהן
נימן ניימן Neiman, חיה Haya
הוכברג, תרצה
הוכברג, רינה
הוכברג, צבי הכהן
נימן ניימן Neiman, חיה Haya
הוכברג, ישראל
הוכברג, מרדכי - מוטקה
הוכברג, דניאל
הוכברג, תרצה
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
הלחמי, צפורה
הוכברג, Avinoam אבינועם