חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of ויספיש, שרה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
שרה
ויספיש
was born
Daughter of
יוסף זאב
וייספיש
and
רחל לאה
Melamed Nyetweiser מלמד ניטויזר
,
Images:
First name:
שרה
Surname:
ויספיש
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of ויספיש, שרה
וייספיש, יוסף זאב
Melamed Nyetweiser מלמד ניטויזר, רחל לאה
ויספיש, אברהם אהרן
Weisfish וייספיש, שפרה
ויספיש, מיכאל דב
Visfish, שלמה זלמן
ויספיש, הניה איטה
ויספיש, שרה
מלמד, איטה
מלמד (לבית Melamed), יהושע
ויספיש, שלמה יחיאל Yechiel
Harvey, Ann
ויספיש, אהרון דוד
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Melamed Nyetweiser מלמד ניטויזר, רחל לאה
וייספיש, יוסף זאב
ויספיש, שרה
מלמד, איטה
מלמד (לבית Melamed), יהושע
ויספיש, שלמה יחיאל Yechiel
Harvey, Ann
ויספיש, אברהם אהרן
Weisfish וייספיש, שפרה
ויספיש, מיכאל דב
Visfish, שלמה זלמן
ויספיש, הניה איטה
ויספיש, אהרון דוד