חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of זליקוביץ, אברהם

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
אברהם
זליקוביץ
was born
on
1897
,
Son of
נחמן
זליקוביץ
and
מלכה
מילר
,
died
on
1977
,
Images:
First name:
אברהם
Surname:
זליקוביץ
Gender:
זכר
Date of birth:
1897
Date of death:
1977
Place of death:
רעננה
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1897
Date:
1897
Event Type:
פטירה
Description:
1977
Date:
1977
Event place:
רעננה
Age:
79-80
Event Type:
קבורה
Description:
1977
Date:
1977
Event place:
כפר סבא
1 Attachments:
Missing image
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of זליקוביץ, אברהם
1897
died
on
1977
1897
רעננה
1897
1977
רעננה
1977
כפר סבא
זליקוביץ, נחמן
מילר, מלכה
זליקוביץ, רבקה'לה
זליקוביץ, מאיר
זליקוביץ, שיינדל
זליקוביץ, ברל
זליקוביץ, רבקה
זליקוביץ, מאיר
זליקוביץ, אברהם
זליקוביץ, שיינדל
זעליג, אהרון דב
זליקוביץ, לורה
זליקוביץ, אברהם
זליקוביץ, שיינדל
זעליג, אהרון דב
זליקוביץ, רבקה'לה
זליקוביץ, מאיר
זליקוביץ, שיינדל
זליקוביץ, ברל
זליקוביץ, רבקה
זליקוביץ, מאיר
זליקוביץ, לורה
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Missing image
מילר, מלכה
זליקוביץ, נחמן