חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Weinstein, Yitzchak Zalman

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Yitzchak Zalman
Weinstein
was born
on
6 ליוני 1901
,
Son of
Chaya Babil
Hurwitz
and
Israel
Weinstein (לבית וינשטיין)
,
died
on
14 לינואר 1986
,
Images:
First name:
Yitzchak Zalman
Surname:
Weinstein
Gender:
זכר
Date of birth:
6 ליוני 1901
Place of birth:
Jaffa, ישראל
Date of death:
14 לינואר 1986
Place of death:
Ramat Gan, ישראל
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
14 JAN 1986
Date:
14 לינואר 1986
Event place:
Ramat Gan, ישראל
Age:
84
Event Type:
לידה
Description:
6 JUN 1901
Date:
6 ליוני 1901
Event place:
Jaffa, ישראל
Event Type:
קבורה
Event place:
Nahalat Yitshak Cemetery, Tel Aviv, Israel
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Weinstein, Yitzchak Zalman
6 ליוני 1901
died
on
14 לינואר 1986
6 ליוני 1901
Jaffa, ישראל
Ramat Gan, ישראל
14 JAN 1986
Ramat Gan, ישראל
6 JUN 1901
Jaffa, ישראל
Nahalat Yitshak Cemetery, Tel Aviv, Israel
Hurwitz, Chaya Babil
Weinstein (לבית וינשטיין), Israel
Weinstein, Baruch Tsvi Zemach Hershel
Weinstein, Chaim Yaakov
Weinstein, Chava
Weinstein, Yitzchak Zalman
וינשטין, מרים ברינדל
הורביץ, רבקה
הורביץ, יוסף צבי
Weinstein Gat, Menachem Shlomo
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Weinstein (לבית וינשטיין), Israel
Hurwitz, Chaya Babil
Weinstein, Yitzchak Zalman
הורביץ, רבקה
הורביץ, יוסף צבי
וינשטין, מרים ברינדל
Weinstein, Baruch Tsvi Zemach Hershel
Weinstein, Chaim Yaakov
Weinstein, Chava
Weinstein Gat, Menachem Shlomo