חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of וינשטיין, זרח

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
זרח
וינשטיין
was born
on
1912
,
Son of
and
,
died
on
10 לפברואר 1990
,
Images:
First name:
זרח
Surname:
וינשטיין
Gender:
זכר
Date of birth:
1912
Date of death:
10 לפברואר 1990
Place of death:
Tel Aviv-Yafo, Tel Aviv District, Israel
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1912
Date:
1912
Event Type:
פטירה
Description:
10 FEB 1990
Date:
10 לפברואר 1990
Event place:
Tel Aviv-Yafo, Tel Aviv District, Israel
Age:
77-78
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of וינשטיין, זרח
1912
died
on
10 לפברואר 1990
1912
Tel Aviv-Yafo, Tel Aviv District, Israel
1912
10 FEB 1990
Tel Aviv-Yafo, Tel Aviv District, Israel