חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of זונשיין, חיים אליעזר

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
חיים אליעזר
זונשיין
was born
died
on
1937
,
Father of
אליהו שבתי
זונשיין
,
דוד בער
זונשיין
,
יצחק יעקב
זונשיין
,
לאה
זונשיין
,
נחום
זונשיין
,
שמחה בונים
זונשיין
,
יוסף אלימלך
זונשיין
,
סיני משה נתן
זונשיין
,
ישראל אריה
זונשיין
,
,
Images:
First name:
חיים אליעזר
Surname:
זונשיין
Gender:
זכר
Place of birth:
פולין
Date of death:
1937
Place of death:
warsha, poland
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1937
Date:
1937
Event place:
warsha, poland
Event Type:
לידה
Event place:
פולין
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of זונשיין, חיים אליעזר
died
on
1937
Father of
פולין
warsha, poland
1937
warsha, poland
פולין
זונשיין, חיים אליעזר
זונשיין, אליהו שבתי
זונשיין, דוד בער
זונשיין, יצחק יעקב
זונשיין, לאה
זונשיין, נחום
זונשיין, שמחה בונים
זונשיין, יוסף אלימלך
זונשיין, סיני משה נתן
זונשיין, ישראל אריה
הייבלום, Sarah Malka
זונשיין, חיים אליעזר
הייבלום, Sarah Malka
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
זונשיין, ישראל אריה
זונשיין, סיני משה נתן
זונשיין, יוסף אלימלך
זונשיין, שמחה בונים
זונשיין, נחום
זונשיין, לאה
זונשיין, יצחק יעקב
זונשיין, דוד בער
זונשיין, אליהו שבתי