חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Millman, Sarah

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Sarah
Millman
was born
on
4 לנובמבר 1899
,
Daughter of
Fanny Fega
Soss
and
Moses Mordechi
Millman
,
died
on
1 לספטמבר 1978
,
Mother of
Rose
Levin
,
Maxine
Levin
,
Annabelle Lorraine
Levin
,
Martos
Levine
,
Donald Martin
Levin
,
,
Images:
First name:
Sarah
Surname:
Millman
Gender:
נקבה
Date of birth:
4 לנובמבר 1899
Place of birth:
Mojnescht Romania
Date of death:
1 לספטמבר 1978
Place of death:
Spokane, Spokane, Washington
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1 SEP 1978
Date:
1 לספטמבר 1978
Event place:
Spokane, Spokane, Washington
Age:
78
Event Type:
לידה
Description:
4 NOV 1899
Date:
4 לנובמבר 1899
Event place:
Mojnescht Romania
Event Type:
קבורה
Event place:
Spokane, Spokane, Washington
Event Type:
הגירה נכנסת
Description:
1908
Date:
1908
Age:
8-9
7 Attachments:
Missing image
Missing image
Missing image
Missing image
Missing image
Missing image
Missing image
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Millman, Sarah
4 לנובמבר 1899
died
on
1 לספטמבר 1978
Mother of
4 לנובמבר 1899
Mojnescht Romania
Spokane, Spokane, Washington
1 SEP 1978
Spokane, Spokane, Washington
4 NOV 1899
Mojnescht Romania
Spokane, Spokane, Washington
1908
Soss, Fanny Fega
Millman, Moses Mordechi
Millman, Harry David
Millman, Sue
Millman, Tillie
Millman, Susan
Millman, Henry J.
Millman, Sarah
Levin, Max
Levine, Meyer
Soss, Maurice (Moshe Moses Ben David Schoss)
Herschkovitz, Rosa Youcouritz (born Raizel Herschovitch)
Goldstein גולדשטיין, Hanna (Boobe)
מילמן, היימן יוסף
Levin, Rose
Levin, Maxine
Levin, Annabelle Lorraine
Levin, Donald Martin
Levine, Martos
Millman, Nathan
Millman, Sarah
Soss, Maurice (Moshe Moses Ben David Schoss)
Herschkovitz, Rosa Youcouritz (born Raizel Herschovitch)
Goldstein גולדשטיין, Hanna (Boobe)
מילמן, היימן יוסף
Levin, Max
Levine, Meyer
Millman, Harry David
Millman, Sue
Millman, Tillie
Millman, Susan
Millman, Henry J.
Millman, Nathan
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Missing image
Missing image
Missing image
Missing image
Missing image
Missing image
Missing image
Levin, Donald Martin
Levine, Martos
Levin, Annabelle Lorraine
Levin, Maxine
Levin, Rose
Millman, Moses Mordechi
Soss, Fanny Fega