חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Wacholder, Szajne

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Szajne
Wacholder
was born
on
1859
,
Daughter of
and
,
died
on
1905
,
Mother of
,
,
,
,
Images:
First name:
Szajne
Surname:
Wacholder
Gender:
נקבה
Date of birth:
1859
Place of birth:
Kolo, Koło County, Greater Poland Voivodeship, Poland
Date of death:
1905
Place of death:
Kolo, Koło County, Greater Poland Voivodeship, Poland
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1905
Date:
1905
Event place:
Kolo, Koło County, Greater Poland Voivodeship, Poland
Age:
45-46
Event Type:
לידה
Description:
1859
Date:
1859
Event place:
Kolo, Koło County, Greater Poland Voivodeship, Poland
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Wacholder, Szajne
1859
died
on
1905
Mother of
1859
Kolo, Koło County, Greater Poland Voivodeship, Poland
Kolo, Koło County, Greater Poland Voivodeship, Poland
1905
Kolo, Koło County, Greater Poland Voivodeship, Poland
1859
Kolo, Koło County, Greater Poland Voivodeship, Poland