חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Loewensohn, Samuel

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Samuel
Loewensohn
was born
on
17 לאוגוסט 1836
,
Son of
Meyer
Loewensohn
and
Henriette
Pollnow
,
Images:
First name:
Samuel
Surname:
Loewensohn
Gender:
זכר
Date of birth:
17 לאוגוסט 1836
Place of birth:
Tilsit
Events:
Event Type:
לידה
Description:
17 AUG 1836
Date:
17 לאוגוסט 1836
Event place:
Tilsit
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Loewensohn, Samuel
17 לאוגוסט 1836
17 לאוגוסט 1836
Tilsit
17 AUG 1836
Tilsit
Loewensohn, Meyer
Pollnow, Henriette
Loewenson, Leopold
Loewensohn, Louis
Loewensohn, Caecilie
Loewensohn, Franziska
Loewensohn, Heinrich
Loewensohn, Samuel
Loewensohn, Johanna
Loewensohn, Samuel
Loewenson, Leopold
Loewensohn, Louis
Loewensohn, Caecilie
Loewensohn, Franziska
Loewensohn, Heinrich
Loewensohn, Johanna
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Pollnow, Henriette
Loewensohn, Meyer