חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of כפיר, אוריה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
אוריה
כפיר
was born
Daughter of
שי
כפיר
and
מעין
דוכס
,
Images:
First name:
אוריה
Surname:
כפיר
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of כפיר, אוריה
כפיר, שי
דוכס, מעין
כפיר, אריאל
כפיר, אוריה
דוכס, ברק
לוינסון, איימי
כפיר, תמרי
כפיר, אוריה
דוכס, ברק
לוינסון, איימי
כפיר, אריאל
כפיר, תמרי
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
דוכס, מעין
כפיר, שי