חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Ledermann, Judith

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Judith
Ledermann
was born
died
on
1 לינואר 1842
,
Mother of
Caroline
Braunschweig
,
Pauline
Braunschweig
,
Rosalie
Braunschweig
,
Henriette
Braunschweig
,
Adèle
Braunschweig
,
Elise
Braunschweig
,
,
Images:
First name:
Judith
Surname:
Ledermann
Gender:
נקבה
Date of death:
1 לינואר 1842
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1 JAN 1842
Date:
1 לינואר 1842
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Ledermann, Judith
died
on
1 לינואר 1842
Mother of
1 JAN 1842
Ledermann, Judith
Braunschweig, Caroline
Braunschweig, Pauline
Braunschweig, Rosalie
Braunschweig, Henriette
Braunschweig, Adèle
Braunschweig, Elise
BRAUNSCHWEIG, Meyer
Ledermann, Judith
BRAUNSCHWEIG, Meyer
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Braunschweig, Elise
Braunschweig, Adèle
Braunschweig, Henriette
Braunschweig, Rosalie
Braunschweig, Pauline
Braunschweig, Caroline