חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of מילר, חנה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
חנה
מילר
was born
on
1 לאפריל 1925
,
Daughter of
דובה נחמה
Zussman זוסמן
and
נפתלי הרץ
מילר
,
died
on
6 לדצמבר 2003
,
Images:
First name:
חנה
Surname:
מילר
Gender:
נקבה
Date of birth:
1 לאפריל 1925
Place of birth:
ירושלים, ישראל
Date of death:
6 לדצמבר 2003
Place of death:
תל אביב, ישראל
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1 APR 1925
Date:
1 לאפריל 1925
Event place:
ירושלים, ישראל
Event Type:
קבורה
Event place:
קרית שאול תל-אביב, ישראל
Event Type:
פטירה
Description:
6 DEC 2003
Date:
6 לדצמבר 2003
Event place:
תל אביב, ישראל
Age:
78
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of מילר, חנה
1 לאפריל 1925
died
on
6 לדצמבר 2003
1 לאפריל 1925
ירושלים, ישראל
תל אביב, ישראל
1 APR 1925
ירושלים, ישראל
קרית שאול תל-אביב, ישראל
6 DEC 2003
תל אביב, ישראל
Zussman זוסמן, דובה נחמה
מילר, נפתלי הרץ
Miller מילר, שרה
Miller, Nachum
מילר, אברהם אברום
מילר, רפאל חיים
מילר, יוסף אריה
מילר, חנה
ויינשטיין, זרח
מילר, בנימין יצחק
מילר, חנה
ויינשטיין, זרח
Miller מילר, שרה
Miller, Nachum
מילר, אברהם אברום
מילר, רפאל חיים
מילר, יוסף אריה
מילר, בנימין יצחק
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
מילר, נפתלי הרץ
Zussman זוסמן, דובה נחמה