חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Dreyfus ou Dreyfyss, Judas Lowel ou Liebhuda Leibel

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Judas Lowel ou Liebhuda Leibel
Dreyfus ou Dreyfyss
was born
on
1680
,
Son of
Mrs.
Dreyfuss
and
Naphtaly Joseph Scleis
Treyfuss ou Dreyfuss
,
died
on
27 לינואר 1775
,
Father of
Nathan
Dreyfuss
,
Reisel
Dreyfuss
,
Solomon
Dreyfuss
,
Kronel
Dreyfuss
,
Wolff Gerchon-Zeèv
Dreyfuss
,
Herzel Herz Loewel
Dreyfuss
,
Goudel Loeb
Dreyfuss
,
,
Occupations:
rabbin, préposé des Juifs de Wissembourg
Images:
First name:
Judas Lowel ou Liebhuda Leibel
Surname:
Dreyfus ou Dreyfyss
Gender:
זכר
Occupation:
rabbin, préposé des Juifs de Wissembourg
Date of birth:
1680
Place of birth:
Wissembourg (Bas-Rhin), France
Date of death:
27 לינואר 1775
Place of death:
Wissembourg, Bas-Rhin, Alsace, France
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1680
Date:
1680
Event place:
Wissembourg (Bas-Rhin), France
Event Type:
פטירה
Description:
27 JAN 1775
Date:
27 לינואר 1775
Event place:
Wissembourg, Bas-Rhin, Alsace, France
Age:
94-95
Event Type:
קבורה
Event place:
Wissembourg, Bas-Rhin, Alsace, France
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Dreyfus ou Dreyfyss, Judas Lowel ou Liebhuda Leibel
1680
died
on
27 לינואר 1775
Father of
rabbin, préposé des Juifs de Wissembourg
rabbin, préposé des Juifs de Wissembourg
1680
Wissembourg (Bas-Rhin), France
Wissembourg, Bas-Rhin, Alsace, France
1680
Wissembourg (Bas-Rhin), France
27 JAN 1775
Wissembourg, Bas-Rhin, Alsace, France
Wissembourg, Bas-Rhin, Alsace, France
Dreyfuss, Mrs.
Treyfuss ou Dreyfuss, Naphtaly Joseph Scleis
Dreyfuss, Nathan
Dreyfus ou Dreyfyss, Judas Lowel ou Liebhuda Leibel
Dreyfuss, Breinel ou Breindel
Dreyfuss, Nathan
Dreyfuss, Reisel
Dreyfuss, Solomon
Dreyfuss, Kronel
Dreyfuss, Wolff Gerchon-Zeèv
Dreyfuss, Herzel Herz Loewel
Dreyfuss, Goudel Loeb
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Dreyfuss, Goudel Loeb
Dreyfuss, Herzel Herz Loewel
Dreyfuss, Wolff Gerchon-Zeèv
Dreyfuss, Kronel
Dreyfuss, Solomon
Dreyfuss, Reisel
Dreyfuss, Nathan
Treyfuss ou Dreyfuss, Naphtaly Joseph Scleis
Dreyfuss, Mrs.
Dreyfus ou Dreyfyss, Judas Lowel ou Liebhuda Leibel
Dreyfuss, Breinel ou Breindel
Dreyfuss, Nathan