חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Goldsberg, Dvora

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Dvora
Goldsberg
was born
on
1894
,
Daughter of
חנוך
גולדזברג
and
Henci
Lender
,
died
on
1923
,
Images:
First name:
Dvora
Surname:
Goldsberg
Gender:
נקבה
Date of birth:
1894
Date of death:
1923
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1894
Date:
1894
Event Type:
פטירה
Description:
1923
Date:
1923
Age:
28-29
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Goldsberg, Dvora
1894
died
on
1923
1894
1894
1923
גולדזברג, חנוך
Lender, Henci
Goldsberg, Leon (Leib)
Goldsberg, Israel Joseph
Goldsberg, Elazar
Goldsberg, Haim (Muniya)
גולדזברג, שרה
גולן, אברהם בומיק
Goldsberg, Shlomo
Goldsberg, Nachum
Mazurek, Esther
Goldsberg, Dvora
Lender, Elazar
Lender, Hena/Hana
Goldsberg, Avraham Moshe
unkown, Frida Shindel
Goldsberg, David
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Lender, Henci
גולדזברג, חנוך
Goldsberg, Dvora
Lender, Elazar
Lender, Hena/Hana
Goldsberg, Avraham Moshe
unkown, Frida Shindel
Goldsberg, Leon (Leib)
Goldsberg, Israel Joseph
Goldsberg, Elazar
Goldsberg, Haim (Muniya)
גולדזברג, שרה
גולן, אברהם בומיק
Goldsberg, Shlomo
Goldsberg, Nachum
Mazurek, Esther
Goldsberg, David