חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Casey, Christopher

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Christopher
Casey
was born
on
1900
,
Son of
Patrick
Casey
and
Alice
Shaughnessy
,
Images:
First name:
Christopher
Surname:
Casey
Gender:
זכר
Date of birth:
1900
Place of birth:
Manchester, Lancashire
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1900
Date:
1900
Event place:
Manchester, Lancashire
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Casey, Christopher
1900
1900
Manchester, Lancashire
1900
Manchester, Lancashire
Casey, Patrick
Shaughnessy, Alice
Casey, James
Casey, Maggie
Casey, Joseph
Casey, Patrick
Casey, Alice Casey
Casey, Elizabeth
Casey, Christopher
Casey, Henry
Casey, Christopher
Casey, James
Casey, Maggie
Casey, Joseph
Casey, Patrick
Casey, Alice Casey
Casey, Elizabeth
Casey, Henry
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Shaughnessy, Alice
Casey, Patrick