חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of שלייפר, יהודית

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
יהודית
שלייפר
was born
on
1910
,
Daughter of
and
,
died
on
1929
,
Images:
First name:
יהודית
Surname:
שלייפר
Gender:
נקבה
Date of birth:
1910
Date of death:
1929
Events:
Event Type:
לידה
Description:
ABT 1910
Date:
1910
Event Type:
פטירה
Description:
1929
Date:
1929
Age:
About 18-19
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of שלייפר, יהודית
1910
died
on
1929
1910
ABT 1910
1929
Stern שטרן, Esther
שלייפר, אליהו אריה
שלף (לבית שלייפר), דב יששכר ברל
שלייפר, חיה ביילה
שלייפר, אברהם
שלף ( שלייפר), משה
שלייפר, זאב ולבל
שלייפר, יהודית
Bunim, Scheine Bluma
Stern, Moshe
שלייפר, מאשה