חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of אשבל, יששכר

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
יששכר
אשבל
was born
Son of
נוח מנדל הלוי
אשבל
,
Father of
לוי יצחק לייויק Levi Itzhak Leeyvik
אשבל Ashbal
,
yosef halevi
ashbal
,
,
Images:
First name:
יששכר
Surname:
אשבל
Gender:
זכר
Events:
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of אשבל, יששכר
Father of
אשבל, נוח מנדל הלוי
אשבל, יששכר
סלווה
אשבל Ashbal, לוי יצחק לייויק Levi Itzhak Leeyvik
ashbal, yosef halevi
אשבל, יששכר
סלווה
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
ashbal, yosef halevi
אשבל Ashbal, לוי יצחק לייויק Levi Itzhak Leeyvik
אשבל, נוח מנדל הלוי