חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Schneider, Joseph

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Joseph
Schneider
was born
on
13 לנובמבר 1824
,
died
on
24 למרץ 1898
,
Father of
Frédéric Salomon
Schneider
,
Louis
Schneider
,
Alfred Lazare
SCHNEIDER
,
,
Occupations:
imprimeur typographe
Images:
First name:
Joseph
Surname:
Schneider
Gender:
זכר
Occupation:
imprimeur typographe
Date of birth:
13 לנובמבר 1824
Place of birth:
Wissembourg, Bas-Rhin, Alsace, France
Date of death:
24 למרץ 1898
Place of death:
Lyon, Rhône, Rhone-Alpes, France
Events:
Event Type:
לידה
Description:
13 NOV 1824
Date:
13 לנובמבר 1824
Event place:
Wissembourg, Bas-Rhin, Alsace, France
Event Type:
קבורה
Event place:
Lyon, Rhône, Rhone-Alpes, France
Event Type:
פטירה
Description:
24 MAR 1898
Date:
24 למרץ 1898
Event place:
Lyon, Rhône, Rhone-Alpes, France
Age:
73
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Schneider, Joseph
13 לנובמבר 1824
died
on
24 למרץ 1898
Father of
imprimeur typographe
imprimeur typographe
13 לנובמבר 1824
Wissembourg, Bas-Rhin, Alsace, France
Lyon, Rhône, Rhone-Alpes, France
13 NOV 1824
Wissembourg, Bas-Rhin, Alsace, France
Lyon, Rhône, Rhone-Alpes, France
24 MAR 1898
Lyon, Rhône, Rhone-Alpes, France
Schneider, Joseph
Rauh, Henriette
Schneider, Frédéric Salomon
Schneider, Louis
SCHNEIDER, Alfred Lazare
Schneider, Joseph
Rauh, Henriette
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
SCHNEIDER, Alfred Lazare
Schneider, Louis
Schneider, Frédéric Salomon