חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of מסלטון, ליבי

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
ליבי
מסלטון
was born
Daughter of
גדי
מסלטון
and
טל
קופמן
,
Images:
First name:
ליבי
Surname:
מסלטון
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of מסלטון, ליבי
מסלטון, גדי
קופמן, טל
מסלטון, אלעד
מסלטון, ליבי
קופמן, גיל
פרס, צביה
מסלטון, שי
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
קופמן, טל
מסלטון, גדי
מסלטון, ליבי
קופמן, גיל
פרס, צביה
מסלטון, אלעד
מסלטון, שי