חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Shidlovski, יצחק

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
יצחק
Shidlovski
was born
Son of
לונקה
צדרבאום
and
יוזק
שידלובסקי
,
Father of
מיקי
Shidlovski
,
יעל
Shidlovski
,
,
Images:
First name:
יצחק
Surname:
Shidlovski
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Shidlovski, יצחק
Father of
צדרבאום, לונקה
שידלובסקי, יוזק
שידלובסקי, רחל
Shidlovski, יצחק
גרשפלד, ליאורה
Shidlovski, מיקי
Shidlovski, יעל
Shidlovski, יצחק
גרשפלד, ליאורה
שידלובסקי, רחל
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Shidlovski, יעל
Shidlovski, מיקי
שידלובסקי, יוזק
צדרבאום, לונקה