חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Bloch-Michel, Jean

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Jean
Bloch-Michel
was born
on
1912
,
Son of
Louise Marie
Michel
and
Louis Constant Alexandre
Bloch
,
died
on
1987
,
Images:
First name:
Jean
Surname:
Bloch-Michel
Gender:
זכר
Date of birth:
1912
Date of death:
1987
Events:
Event Type:
לידה
Description:
ABT 1912
Date:
1912
Event Type:
פטירה
Description:
ABT 1987
Date:
1987
Age:
About 74-75
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Bloch-Michel, Jean
1912
died
on
1987
1912
ABT 1912
ABT 1987
Michel, Louise Marie
Bloch, Louis Constant Alexandre
Bloch-Michel, Jean
Seligman, Grace
Michel, Henry
Ebstein, Sarah
Bloch, Gustave
Bloch-Michel, Henry Auguste
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Bloch, Louis Constant Alexandre
Michel, Louise Marie
Bloch-Michel, Jean
Seligman, Grace
Michel, Henry
Ebstein, Sarah
Bloch, Gustave
Bloch-Michel, Henry Auguste