חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of פרס, איימי אסתר

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
איימי אסתר
פרס
was born
Daughter of
חלי
נחמני
and
נועם
פרס
,
Images:
First name:
איימי אסתר
Surname:
פרס
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of פרס, איימי אסתר
נחמני, חלי
פרס, נועם
פרס, איימי אסתר
פרס, מולי
שפיגלר, אסתר
פרס, להב
פרס, איימי אסתר
פרס, מולי
שפיגלר, אסתר
פרס, להב
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
פרס, נועם
נחמני, חלי