חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of זויבר, גולדה זהבה הניה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
גולדה זהבה הניה
זויבר
was born
on
1879
,
died
on
1924
,
Mother of
יהויקים
אשכנזי
,
חיה
אשכנזי
,
אפרים שאול
אשכנזי
,
דבורה
אשכנזי
,
שרה שיינה
אשכנזי
,
יצחק
אשכנזי
,
רבקה
אשכנזי
,
מאיר
אשכנזי
,
,
Images:
First name:
גולדה זהבה הניה
Surname:
זויבר
Gender:
נקבה
Date of birth:
1879
Place of birth:
גלץ, רומניה
Date of death:
1924
Place of death:
תל אביב, ישראל
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1924
Date:
1924
Event place:
תל אביב, ישראל
Age:
44-45
Event Type:
לידה
Description:
1879
Date:
1879
Event place:
גלץ, רומניה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of זויבר, גולדה זהבה הניה
1879
died
on
1924
Mother of
1879
גלץ, רומניה
תל אביב, ישראל
1924
תל אביב, ישראל
1879
גלץ, רומניה
זויבר, גולדה זהבה הניה
אשכנזי, יעקב זאב
אשכנזי, יהויקים
אשכנזי, חיה
אשכנזי, אפרים שאול
אשכנזי, דבורה
אשכנזי, שרה שיינה
אשכנזי, יצחק
אשכנזי, רבקה
אשכנזי, מאיר
זויבר, גולדה זהבה הניה
אשכנזי, יעקב זאב
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
אשכנזי, מאיר
אשכנזי, רבקה
אשכנזי, יצחק
אשכנזי, שרה שיינה
אשכנזי, דבורה
אשכנזי, אפרים שאול
אשכנזי, חיה
אשכנזי, יהויקים