חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of גפן

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
גפן
was born
Son of
דפנה
and
,
Images:
First name:
גפן
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of גפן
חיץ, דפנה
גפן
חיץ, מיכה
גינזבורג, נורית
unknown
גפן
חיץ, מיכה
גינזבורג, נורית
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
unknown
חיץ, דפנה