חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of ויסוקר, אברהם הירש

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
אברהם הירש
ויסוקר
was born
on
1 לאוקטובר 1908
,
Son of
and
,
Images:
First name:
אברהם הירש
Surname:
ויסוקר
Gender:
זכר
Date of birth:
1 לאוקטובר 1908
Place of birth:
Petah Tikva, PS
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1 OCT 1908
Date:
1 לאוקטובר 1908
Event place:
Petah Tikva, PS
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of ויסוקר, אברהם הירש
1 לאוקטובר 1908
1 לאוקטובר 1908
Petah Tikva, PS
1 OCT 1908
Petah Tikva, PS