חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Casey, Maggie

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Maggie
Casey
was born
on
1888
,
Daughter of
Patrick
Casey
and
Alice
Shaughnessy
,
Images:
First name:
Maggie
Surname:
Casey
Gender:
נקבה
Date of birth:
1888
Place of birth:
Liverpool, Lancashire
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1888
Date:
1888
Event place:
Liverpool, Lancashire
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Casey, Maggie
1888
1888
Liverpool, Lancashire
1888
Liverpool, Lancashire
Casey, Patrick
Shaughnessy, Alice
Casey, James
Casey, Joseph
Casey, Patrick
Casey, Alice Casey
Casey, Christopher
Casey, Elizabeth
Casey, Maggie
Casey, Henry
Casey, Maggie
Casey, James
Casey, Joseph
Casey, Patrick
Casey, Alice Casey
Casey, Christopher
Casey, Elizabeth
Casey, Henry
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Shaughnessy, Alice
Casey, Patrick