חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Braunschweig, Barbe

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Barbe
Braunschweig
was born
on
22 לאפריל 1832
,
Daughter of
and
,
died
on
6 ליולי 1832
,
Images:
First name:
Barbe
Surname:
Braunschweig
Gender:
נקבה
Date of birth:
22 לאפריל 1832
Date of death:
6 ליולי 1832
Events:
Event Type:
לידה
Description:
22 APR 1832
Date:
22 לאפריל 1832
Event Type:
פטירה
Description:
6 JUL 1832
Date:
6 ליולי 1832
Age:
0
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Braunschweig, Barbe
22 לאפריל 1832
died
on
6 ליולי 1832
22 לאפריל 1832
22 APR 1832
6 JUL 1832
Braunschweig, Alexandre
Hemmerdinger, Caroline Claire
Braunschweig, Henriette
Braunschweig, Lazar
Braunschweig, Judith
Braunschweig, Rose
Braunschweig, Caroline
Braunschweig (לבית Brunschwig), Samuel
Braunschweig, Barbe
Samuel, Keyen Catherine Haye
Braunschweig, Samuel
Braunschweig, Abraham