חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of בקר, ישעיהו

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
ישעיהו
בקר
was born
on
יוני 1898
,
Son of
אלקה
וגנר
and
אברהם מני
בקר
,
died
on
1950
,
Father of
מרסל
בקר
,
Renate (Rina)
Becker
,
,
Images:
First name:
ישעיהו
Surname:
בקר
Gender:
זכר
Date of birth:
יוני 1898
Place of birth:
אוסטרו-הונגריה
Date of death:
1950
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1950
Date:
1950
Age:
51-52
Event Type:
לידה
Description:
JUN 1898
Date:
יוני 1898
Event place:
אוסטרו-הונגריה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of בקר, ישעיהו
יוני 1898
died
on
1950
Father of
יוני 1898
אוסטרו-הונגריה
1950
JUN 1898
אוסטרו-הונגריה
וגנר, אלקה
בקר, אברהם מני
בקר, ישעיהו
טייך, פנינה פפי
וגנר, משה הכהן
מני
בקר, מרסל
Becker, Renate (Rina)
בקר, ישעיהו
וגנר, משה הכהן
מני
טייך, פנינה פפי
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Becker, Renate (Rina)
בקר, מרסל
בקר, אברהם מני
וגנר, אלקה