חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of ויידלר, בתיה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
בתיה
ויידלר
was born
died
on
1986
,
Mother of
דליה
ויידלר
,
,
Images:
First name:
בתיה
Surname:
ויידלר
Gender:
נקבה
Place of birth:
רוסיה
Date of death:
1986
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1986
Date:
1986
Event Type:
לידה
Event place:
רוסיה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of ויידלר, בתיה
died
on
1986
Father of
רוסיה
1986
רוסיה
ויידלר, בתיה
וידלר, יהושע
ויידלר, דליה
ויידלר, בתיה
וידלר, יהושע
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Mother of
ויידלר, דליה