חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Benveniste Delemos, Angela Beneviste

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Angela Beneviste
Benveniste Delemos
was born
on
21 לפברואר 1844
,
Daughter of
Sarah de Jacob de Aron
Pardo
and
Moses Jacob
Beneveniste de Lemos (לבית Benveniste de Lemos Delmonte)
,
died
on
5 לספטמבר 1857
,
Images:
First name:
Angela Beneviste
Surname:
Benveniste Delemos
Gender:
נקבה
Date of birth:
21 לפברואר 1844
Place of birth:
Portuguese Jewish Community, Altona, Germany
Date of death:
5 לספטמבר 1857
Place of death:
Portuguese Jewish Community, Altona, Germany
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
5 SEP 1857
Date:
5 לספטמבר 1857
Event place:
Portuguese Jewish Community, Altona, Germany
Age:
13
Event Type:
לידה
Description:
21 FEB 1844
Date:
21 לפברואר 1844
Event place:
Portuguese Jewish Community, Altona, Germany
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Benveniste Delemos, Angela Beneviste
21 לפברואר 1844
died
on
5 לספטמבר 1857
21 לפברואר 1844
Portuguese Jewish Community, Altona, Germany
Portuguese Jewish Community, Altona, Germany
5 SEP 1857
Portuguese Jewish Community, Altona, Germany
21 FEB 1844
Portuguese Jewish Community, Altona, Germany
Pardo, Sarah de Jacob de Aron
Beneveniste de Lemos (לבית Benveniste de Lemos Delmonte), Moses Jacob
Benveniste De Lemos Pardo, Sarah Zilia
De Lemos (לבית Benveniste de Lemos Pardo), Jahacob
Benveniste Delemos, Hanna Ester
Benveniste De Lemos, Samuel Haim Moses Beneviste
De Lemos (לבית Benveniste de Lemos Pardo), Samuel Moses Beneviste
Benveniste de Lemos Pardo, Rebecca
Benveniste Delemos, Michael Moses
Benveniste Delemos, Sara Zilia
Benveniste Delemos, Angela Beneviste
Pardo Abendana, Jacob Aaron Isaac
Namis/Nehemias da Costa, Angela/Angelica
Delmonte, Sara De Hazan Jacob De Jeudah
Benveniste De Lemos, Samuel de Moses
Benveniste Delemos, Gracia Moses Beneviste
Benveniste Delemos, Angela Beneviste
Pardo Abendana, Jacob Aaron Isaac
Namis/Nehemias da Costa, Angela/Angelica
Delmonte, Sara De Hazan Jacob De Jeudah
Benveniste De Lemos, Samuel de Moses
Benveniste De Lemos Pardo, Sarah Zilia
De Lemos (לבית Benveniste de Lemos Pardo), Jahacob
Benveniste Delemos, Hanna Ester
Benveniste De Lemos, Samuel Haim Moses Beneviste
De Lemos (לבית Benveniste de Lemos Pardo), Samuel Moses Beneviste
Benveniste de Lemos Pardo, Rebecca
Benveniste Delemos, Michael Moses
Benveniste Delemos, Sara Zilia
Benveniste Delemos, Gracia Moses Beneviste
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Beneveniste de Lemos (לבית Benveniste de Lemos Delmonte), Moses Jacob
Pardo, Sarah de Jacob de Aron