חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of מסלטון, אלעד

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
אלעד
מסלטון
was born
Son of
גדי
מסלטון
and
טל
קופמן
,
Images:
First name:
אלעד
Surname:
מסלטון
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of מסלטון, אלעד
מסלטון, גדי
קופמן, טל
מסלטון, ליבי
מסלטון, אלעד
קופמן, גיל
פרס, צביה
מסלטון, שי
מסלטון, אלעד
קופמן, גיל
פרס, צביה
מסלטון, ליבי
מסלטון, שי
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
קופמן, טל
מסלטון, גדי