חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Mindla, Sara

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Sara
Mindla
was born
Mother of
Markus
Amster
,
,
Images:
First name:
Sara
Surname:
Mindla
Gender:
נקבה
1 Attachments:
Missing image
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Mindla, Sara
Father of
Mindla, Sara
Amster, Bencion
Amster, Markus
Mindla, Sara
Amster, Bencion
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Mother of
Missing image
Amster, Markus