חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Franck, Valerie Jane Theresa

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
Valerie Jane Theresa
Franck
was born
on
27 למרץ 1880
,
Daughter of
Jules Caesar
Franck
and
Maria Margaret Sophia
Von Brandis
,
Images:
First name:
Valerie Jane Theresa
Surname:
Franck
Gender:
נקבה
Date of birth:
27 למרץ 1880
Events:
Event Type:
לידה
Description:
27 MAR 1880
Date:
27 למרץ 1880
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Franck, Valerie Jane Theresa
27 למרץ 1880
27 למרץ 1880
27 MAR 1880
Franck, Jules Caesar
Von Brandis, Maria Margaret Sophia
Franck, Charles Edward
Franck, Fanny Charlotte Pauline
Franck, Lucien
Franck, Maria Jame
Franck, Edgard
Franck, Joseph Joshua Samuel Edwin
Franck, Henry Isodore
Franck, Robert Albert
Franck, Helena Maria Emelie
Franck, Alexander
Franck, Julia Caroline
Franck, Valerie Jane Theresa
Dreyfus, Jeannette
Franck, Joseph
Franck, George Henry Napoleon
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Von Brandis, Maria Margaret Sophia
Franck, Jules Caesar
Franck, Valerie Jane Theresa
Dreyfus, Jeannette
Franck, Joseph
Franck, Charles Edward
Franck, Fanny Charlotte Pauline
Franck, Lucien
Franck, Maria Jame
Franck, Edgard
Franck, Joseph Joshua Samuel Edwin
Franck, Henry Isodore
Franck, Robert Albert
Franck, Helena Maria Emelie
Franck, Alexander
Franck, Julia Caroline
Franck, George Henry Napoleon