חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of ליבוביץ, בקה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
בקה
ליבוביץ
was born
Daughter of
ז'נט ז'נט
גרימברג
and
משה מוריץ
'ליבוביץ (לבית ליבוביץ)
,
Images:
First name:
בקה
Surname:
ליבוביץ
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of ליבוביץ, בקה
גרימברג, ז'נט ז'נט
'ליבוביץ (לבית ליבוביץ), משה מוריץ
ליבוביץ, עמנואל
ליבוביץ, חנה
ליבוביץ, טילה תהילה
ליבוביץ, איזי
שרייבמן, טילה
ליבוביץ, בקה
לביא, אדולף אברהם
ליבוביץ, בקה
ליבוביץ, עמנואל
ליבוביץ, חנה
ליבוביץ, טילה תהילה
ליבוביץ, איזי
שרייבמן, טילה
לביא, אדולף אברהם
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
'ליבוביץ (לבית ליבוביץ), משה מוריץ
גרימברג, ז'נט ז'נט