חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 2102 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Konzelmann, Anna Barbara

People in this tree:
Show
Tree ID number:
2102
Print
Share
Anna Barbara
Konzelmann
was born
on
27 ליולי 1821
,
Daughter of
Jacob
Konzelmann
and
Anna Esther
Konzelmann
,
died
on
10 למאי 1833
,
Mother of
Judith
Maute
,
,
Images:
First name:
Anna Barbara
Surname:
Konzelmann
Gender:
נקבה
Date of birth:
27 ליולי 1821
Place of birth:
Onstmettingen,Schwarzwaldkreis,Wuerttemberg
Date of death:
10 למאי 1833
Events:
Event Type:
לידה
Description:
27 JUL 1821
Date:
27 ליולי 1821
Event place:
Onstmettingen,Schwarzwaldkreis,Wuerttemberg
Event Type:
פטירה
Description:
10 MAY 1833
Date:
10 למאי 1833
Age:
11
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Konzelmann, Anna Barbara
27 ליולי 1821
died
on
10 למאי 1833
Father of
27 ליולי 1821
Onstmettingen,Schwarzwaldkreis,Wuerttemberg
27 JUL 1821
Onstmettingen,Schwarzwaldkreis,Wuerttemberg
10 MAY 1833
Konzelmann, Jacob
Konzelmann, Anna Esther
Konzelmann, Jacob
Konzelmann, Balthas
Konzelmann, Johannes
Konzelmann, Anna Maria
Konzelmann, Baltasar
Konzelmann, Anna Barbara
Maute, Johannes
Maute, Judith
Konzelmann, Johann Georg
Konzelmann, Anna Barbara
Maute, Johannes
Konzelmann, Jacob
Konzelmann, Balthas
Konzelmann, Johannes
Konzelmann, Anna Maria
Konzelmann, Baltasar
Konzelmann, Johann Georg
This information is based on family tree no. 2102 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Mother of
Konzelmann, Anna Esther
Konzelmann, Jacob
Maute, Judith