חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Baumli, Maria Ursula p.2

People in this tree:
Show
Tree ID number:
2102
Print
Share
Maria Ursula p.2
Baumli
was born
on
1762
,
died
on
19 לאוקטובר 1791
,
Mother of
,
,
,
,
Images:
First name:
Maria Ursula p.2
Surname:
Baumli
Gender:
נקבה
Date of birth:
1762
Date of death:
19 לאוקטובר 1791
Events:
Event Type:
לידה
Description:
ABT 1762
Date:
1762
Event Type:
פטירה
Description:
19 OCT 1791
Date:
19 לאוקטובר 1791
Age:
About 28-29
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Baumli, Maria Ursula p.2
1762
died
on
19 לאוקטובר 1791
Mother of
1762
ABT 1762
19 OCT 1791