חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of פלאוט, מרים

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13416
Print
Share
מרים
פלאוט
was born
on
3 למאי 1925
,
Daughter of
and
,
died
on
18 למאי 2014
,
Mother of
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Occupations:
BABY NURSE
Images:
First name:
מרים
Surname:
פלאוט
Gender:
נקבה
Occupation:
BABY NURSE
Date of birth:
3 למאי 1925
Place of birth:
ברסלאו, גרמניה
Date of death:
18 למאי 2014
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
18 MAY 2014
Date:
18 למאי 2014
Event Type:
לידה
Description:
3 MAY 1925
Date:
3 למאי 1925
Event place:
ברסלאו, גרמניה
Event Type:
הגירה נכנסת
Event place:
ISRAEL
Event Type:
קבורה
Event place:
הר הזיתים, ירושלים
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of פלאוט, מרים
3 למאי 1925
died
on
18 למאי 2014
Mother of
BABY NURSE
BABY NURSE
3 למאי 1925
ברסלאו, גרמניה
18 MAY 2014
3 MAY 1925
ברסלאו, גרמניה
ISRAEL
הר הזיתים, ירושלים
גולדשטיין, קילא
פלאוט, יהודה
פלאוט, חנה
פלאוט, יהודית
פלאוט, לאה
פלאוט, רות
פלאוט, רחל
פלאוט, חוה
פלאוט, ברטל
פלאוט, מרים
ארנטרוי, ישראל
גולדשטיין, אליהו
לוי, ברטה
פלאוט, משה
אדלר, מינה
ארנטורוי, אליהו משה
ארנטרוי, ברכה
ארנטורוי, נחמה רבקה
ארנטרוי, יהודית
ארנטורוי, ידידה
ארנטרוי, אלחנן
ארנטרוי, חנה
ארנטרוי, רותי
ארנטרוי, חנוך מרדכי