חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13416 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of אייכלר, רוז

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13416
Print
Share
רוז
אייכלר
was born
on
30 לינואר 1892
,
Daughter of
Morris David Moshe
Eichler
and
Jenny
Held
,
died
on
27 לדצמבר 1993
,
Mother of
ברברה
גולדשטיין
,
יוסף
גולדשטיין
,
מאיר
גולדשטיין
,
,
Images:
First name:
רוז
Surname:
אייכלר
Gender:
נקבה
Date of birth:
30 לינואר 1892
Place of birth:
New York, USA
Date of death:
27 לדצמבר 1993
Place of death:
Rockland, NY
Events:
Event Type:
לידה
Description:
30 JAN 1892
Date:
30 לינואר 1892
Event place:
New York, USA
Event Type:
פטירה
Description:
27 DEC 1993
Date:
27 לדצמבר 1993
Event place:
Rockland, NY
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of אייכלר, רוז
30 לינואר 1892
died
on
27 לדצמבר 1993
Mother of
30 לינואר 1892
New York, USA
Rockland, NY
30 JAN 1892
New York, USA
27 DEC 1993
Rockland, NY
Eichler, Morris David Moshe
Held, Jenny
Eichler, Isidore
אייכלר, רוז
גולדשטיין, אהרון
גולדשטיין, ברברה
גולדשטיין, יוסף
גולדשטיין, מאיר
Eichler, Teresa (Tess)
אייכלר, רוז
גולדשטיין, אהרון
Eichler, Isidore
Eichler, Teresa (Tess)
This information is based on family tree no. 13416 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
גולדשטיין, מאיר
גולדשטיין, יוסף
גולדשטיין, ברברה
Held, Jenny
Eichler, Morris David Moshe