חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
אישיות
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

כץ-סוכי, יוליוס

Katz-Suchy, Juliusz (1912–1971), Polish statesman who was born in Warsaw, Poland (then part of the Russian Empire). In the 1930s, when it was still illegal, he joined the Polish Communist Party and became the editor of several communist journals. In 1938, when the Polish government became increasingly anti-Semitic, he fled Poland and went to Britain. From 1940 he was the representative of the Polish Press Agency in London and then in 1945 he was appointed press attaché at the Polish embassy in London. When he returned to Poland he became director of one of the departments of the Polish Foreign Ministry in the new communist regime. From 1946 to 1951 and from 1953 to 1954 he was Poland's delegate to the United Nations. Later he became Poland's representative to the European Economic Commission, representative to the International Conference of Atomic Energy (1955), and ambassador to India (1957–62). He was also director of the Polish Institute for International Affairs, and after his return from India he was appointed professor of international law at the University of Warsaw. During the antisemitic campaign in Poland following the Six-Day War of 1967, he was dismissed from that position and was again forced to leave Poland. In 1970 he went to Denmark to teach at the University of Aarhus.
תאריך לידה:
1912
תאריך פטירה:
1971
מקום לידה:
ורשה
מקום פטירה:
דנמרק
סוג אישיות:
מדינאים
מספר פריט:
212398
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:
פריטים קשורים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
אישיות
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
כץ-סוכי, יוליוס
Katz-Suchy, Juliusz (1912–1971), Polish statesman who was born in Warsaw, Poland (then part of the Russian Empire). In the 1930s, when it was still illegal, he joined the Polish Communist Party and became the editor of several communist journals. In 1938, when the Polish government became increasingly anti-Semitic, he fled Poland and went to Britain. From 1940 he was the representative of the Polish Press Agency in London and then in 1945 he was appointed press attaché at the Polish embassy in London. When he returned to Poland he became director of one of the departments of the Polish Foreign Ministry in the new communist regime. From 1946 to 1951 and from 1953 to 1954 he was Poland's delegate to the United Nations. Later he became Poland's representative to the European Economic Commission, representative to the International Conference of Atomic Energy (1955), and ambassador to India (1957–62). He was also director of the Polish Institute for International Affairs, and after his return from India he was appointed professor of international law at the University of Warsaw. During the antisemitic campaign in Poland following the Six-Day War of 1967, he was dismissed from that position and was again forced to leave Poland. In 1970 he went to Denmark to teach at the University of Aarhus.
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי