חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
אישיות
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

גרשוני, הנרי (צבי הירש)

Gershoni, Henry (Zvi Hirsch) (1844-1897), journalist and author, born in Vilna, Lithuania (then part of the Russian Empire). He studied in the yeshiva (Rabbinical Seminary) there. Later he lived in St. Petersburg, Russia, where he married a Christian girl; later he himself was converted to Christianity. In 1868, writing in Ha-Maggid, the world’s first Hebrew newspaper first published 1856 in eastern Prussia, he confessed to the fact that he had been converted, but also wrote that he regretted it and that he remained loyal to Judaism. In 1869 he arrived in New York. In 1874 he was appointed rabbi in Macon, Georgia, (USA) and in later years proceeded to serve as rabbi in Atlanta and Chicago. When in Chicago he published the weekly "The Jewish Advance" and "the Maccabean”. He returned to New York (1893) and wrote articles on the important topics of the day such as Orthodoxy versus Reform and Immigration to America or to Palestine.
תאריך לידה:
1844
תאריך פטירה:
1897
מקום לידה:
וילנה / וילניוס
מקום פטירה:
ארה"ב ארצות הברית של אמריקה
סוג אישיות:
מחבר/ת
,
עיתונא/ית
,
רבי
מספר פריט:
209976
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:
פריטים קשורים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
אישיות
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
גרשוני, הנרי (צבי הירש)
Gershoni, Henry (Zvi Hirsch) (1844-1897), journalist and author, born in Vilna, Lithuania (then part of the Russian Empire). He studied in the yeshiva (Rabbinical Seminary) there. Later he lived in St. Petersburg, Russia, where he married a Christian girl; later he himself was converted to Christianity. In 1868, writing in Ha-Maggid, the world’s first Hebrew newspaper first published 1856 in eastern Prussia, he confessed to the fact that he had been converted, but also wrote that he regretted it and that he remained loyal to Judaism. In 1869 he arrived in New York. In 1874 he was appointed rabbi in Macon, Georgia, (USA) and in later years proceeded to serve as rabbi in Atlanta and Chicago. When in Chicago he published the weekly "The Jewish Advance" and "the Maccabean”. He returned to New York (1893) and wrote articles on the important topics of the day such as Orthodoxy versus Reform and Immigration to America or to Palestine.
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי