חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Shor, Margela Mirele Mirele

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
Margela Mirele Mirele
Shor
was born
on
1575
,
Daughter of
לא ידוע
Shachna
and
נפתלי הירש Hirsch
שור (לבית Shore), אב"ד בריסק ולובלין, תלמיד הרמ"א ורבו
,
Images:
First name:
Margela Mirele Mirele
Surname:
Shor
Gender:
נקבה
Date of birth:
1575
Place of birth:
L'vov, Poland
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1575
Date:
1575
Event place:
L'vov, Poland
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Shor, Margela Mirele Mirele
1575
1575
L'vov, Poland
1575
L'vov, Poland
Shachna, לא ידוע
שור (לבית Shore), אב"ד בריסק ולובלין, תלמיד הרמ"א ורבו, נפתלי הירש Hirsch
שור (לבית Shor), מחבר "תבואת שור", אפרים זלמן Zalman
Schor Schorr, Igla (Olga) "Eigele"
Shor, Reisel
שור (לבית Shor), שמואל
שור (לבית Schor), בעל ה"תורת חיים", אברהם חיים
Shor, Margela Mirele Mirele
לא ידוע, Shachno
Shor, Margela Mirele Mirele
שור (לבית Shor), מחבר "תבואת שור", אפרים זלמן Zalman
Schor Schorr, Igla (Olga) "Eigele"
Shor, Reisel
שור (לבית Shor), שמואל
שור (לבית Schor), בעל ה"תורת חיים", אברהם חיים
לא ידוע, Shachno
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
שור (לבית Shore), אב"ד בריסק ולובלין, תלמיד הרמ"א ורבו, נפתלי הירש Hirsch
Shachna, לא ידוע