חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of נמנוירט, Sara

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
Sara
נמנוירט
was born
on
24 למרץ 1921
,
Daughter of
Rivka Yehudit
ברודר
and
Herman (Zvi Hersch)
נמנוירט
,
died
on
4 ליולי 1969
,
Mother of
Philippe
Shonberg
,
Victoria
Shonberg
,
Andre
Shonberg
,
Hubert
Shonberg
,
,
Images:
First name:
Sara
Surname:
נמנוירט
Gender:
נקבה
Date of birth:
24 למרץ 1921
Date of death:
4 ליולי 1969
Place of death:
בלגיה
Events:
Event Type:
לידה
Description:
24 MAR 1921
Date:
24 למרץ 1921
Event Type:
פטירה
Description:
4 JUL 1969
Date:
4 ליולי 1969
Event place:
בלגיה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of נמנוירט, Sara
24 למרץ 1921
died
on
4 ליולי 1969
Mother of
24 למרץ 1921
בלגיה
24 MAR 1921
4 JUL 1969
בלגיה
ברודר, Rivka Yehudit
נמנוירט, Herman (Zvi Hersch)
נמנוירט, רוזה
נמנוירט, Eva Chava
נמנוירט, Helena
נמנוירט, Sophie
נמנוירט, פרידה
נמנוירט, Sara
Shonberg, Jacques
גרוס, מרים
ברודר, יואל
Stern, Rosalia Rose
Namenwirth, Moshe Yaakov
Shonberg, Philippe
Shonberg, Victoria
Shonberg, Andre
Shonberg, Hubert
נמנוירט, Bat Sheva
נמנוירט, Sara
גרוס, מרים
ברודר, יואל
Stern, Rosalia Rose
Namenwirth, Moshe Yaakov
Shonberg, Jacques
נמנוירט, רוזה
נמנוירט, Eva Chava
נמנוירט, Helena
נמנוירט, Sophie
נמנוירט, פרידה
נמנוירט, Bat Sheva
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Shonberg, Hubert
Shonberg, Andre
Shonberg, Victoria
Shonberg, Philippe
נמנוירט, Herman (Zvi Hersch)
ברודר, Rivka Yehudit