חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of שור (לבית Shor), שמואל

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
שמואל
שור (לבית Shor)
was born
on
1550
,
Son of
לא ידוע
Shachna
and
נפתלי הירש Hirsch
שור (לבית Shore), אב"ד בריסק ולובלין, תלמיד הרמ"א ורבו
,
died
on
1632
,
,
Occupations:
רבי
Images:
First name:
שמואל
Surname:
שור (לבית Shor)
Gender:
זכר
Occupation:
רבי
Date of birth:
1550
Date of death:
1632
Place of death:
L'vov, Poland
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1632
Date:
1632
Event place:
L'vov, Poland
Event Type:
לידה
Description:
ABT 1550
Date:
1550
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of שור (לבית Shor), שמואל
1550
died
on
1632
רבי
רבי
1550
L'vov, Poland
1632
L'vov, Poland
ABT 1550
Shachna, לא ידוע
שור (לבית Shore), אב"ד בריסק ולובלין, תלמיד הרמ"א ורבו, נפתלי הירש Hirsch
שור (לבית Shor), מחבר "תבואת שור", אפרים זלמן Zalman
Schor Schorr, Igla (Olga) "Eigele"
Shor, Reisel
שור (לבית Schor), בעל ה"תורת חיים", אברהם חיים
לא ידוע, Shachno
שור (לבית Shor), שמואל
Shor, Margela Mirele Mirele
שור (לבית Shor), שמואל
שור (לבית Shor), מחבר "תבואת שור", אפרים זלמן Zalman
Schor Schorr, Igla (Olga) "Eigele"
Shor, Reisel
שור (לבית Schor), בעל ה"תורת חיים", אברהם חיים
לא ידוע, Shachno
Shor, Margela Mirele Mirele
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
שור (לבית Shore), אב"ד בריסק ולובלין, תלמיד הרמ"א ורבו, נפתלי הירש Hirsch
Shachna, לא ידוע