חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Stiel, Abba

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
Abba
Stiel
was born
on
1828
,
Son of
and
,
Images:
First name:
Abba
Surname:
Stiel
Gender:
זכר
Date of birth:
1828
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1828
Date:
1828
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Stiel, Abba
1828
1828
1828