חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of DE Jong, Rachel Jacob

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
Rachel Jacob
DE Jong
was born
on
1766
,
died
on
21 למאי 1841
,
Mother of
Mozes Aron Levie
Cats
,
,
Images:
First name:
Rachel Jacob
Surname:
DE Jong
Gender:
נקבה
Date of birth:
1766
Place of birth:
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Date of death:
21 למאי 1841
Place of death:
Gouda, Zuid-Holland, Netherlands
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
21 MAY 1841
Date:
21 למאי 1841
Event place:
Gouda, Zuid-Holland, Netherlands
Age:
About 74-75
Event Type:
לידה
Description:
ABT 1766
Date:
1766
Event place:
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of DE Jong, Rachel Jacob
1766
died
on
21 למאי 1841
Father of
1766
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Gouda, Zuid-Holland, Netherlands
21 MAY 1841
Gouda, Zuid-Holland, Netherlands
ABT 1766
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
DE Jong, Rachel Jacob
Cats, Aron Levie
Cats, Mozes Aron Levie
DE Jong, Rachel Jacob
Cats, Aron Levie
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Mother of
Cats, Mozes Aron Levie