חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Wolf, Shulem

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
Shulem
Wolf
was born
on
1856
,
Son of
Pinchas Dovid Yehoshua Heshel
Wolf
and
Hene Rivkah
Zehnwirth
,
died
on
1939
,
Father of
KAILA
WOLF BUCHEISTER
,
LEA ITKE
WOLF
,
,
Images:
First name:
Shulem
Surname:
Wolf
Gender:
זכר
Date of birth:
1856
Date of death:
1939
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1939
Date:
1939
Event Type:
לידה
Description:
1856
Date:
1856
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Wolf, Shulem
1856
died
on
1939
Father of
1856
1939
1856
Wolf, Pinchas Dovid Yehoshua Heshel
Zehnwirth, Hene Rivkah
Wolf, Shulem
BUCHEISTER, BROCHO
מינדל
צנווירט, יצחק
Sara (Sally)
Wolf, Natan Aron
WOLF BUCHEISTER, KAILA
WOLF, LEA ITKE
Wolf, Leizerהרה"ג ר' אליעזר
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
WOLF, LEA ITKE
WOLF BUCHEISTER, KAILA
Zehnwirth, Hene Rivkah
Wolf, Pinchas Dovid Yehoshua Heshel