חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Cats, Mozes Aron Levie

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9254
Print
Share
Mozes Aron Levie
Cats
was born
on
4 לינואר 1797
,
Son of
Rachel Jacob
DE Jong
and
Aron Levie
Cats
,
died
on
6 לינואר 1868
,
Father of
Salomina Mozes
Cats
,
Jacob Mozes
Cats
,
Rebecca (Mozes)
Cats
,
Aaron
Cats
,
,
Images:
First name:
Mozes Aron Levie
Surname:
Cats
Gender:
זכר
Date of birth:
4 לינואר 1797
Place of birth:
Gouda, Zuid-Holland, Netherlands
Date of death:
6 לינואר 1868
Place of death:
Gouda, Zuid-Holland, Netherlands
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
6 JAN 1868
Date:
6 לינואר 1868
Event place:
Gouda, Zuid-Holland, Netherlands
Age:
71
Event Type:
לידה
Description:
4 JAN 1797
Date:
4 לינואר 1797
Event place:
Gouda, Zuid-Holland, Netherlands
Event Type:
לידה
Description:
4 JAN 1797
Date:
4 לינואר 1797
Event place:
Gouda, Zuid-Holland, Netherlands
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Cats, Mozes Aron Levie
4 לינואר 1797
died
on
6 לינואר 1868
Father of
4 לינואר 1797
Gouda, Zuid-Holland, Netherlands
Gouda, Zuid-Holland, Netherlands
6 JAN 1868
Gouda, Zuid-Holland, Netherlands
4 JAN 1797
Gouda, Zuid-Holland, Netherlands
4 JAN 1797
Gouda, Zuid-Holland, Netherlands
DE Jong, Rachel Jacob
Cats, Aron Levie
Cats, Mozes Aron Levie
DE Jong, Lena Salomon
Cats, Salomina Mozes
Cats, Jacob Mozes
Cats, Rebecca (Mozes)
Cats, Aaron
Cats, Mozes Aron Levie
DE Jong, Lena Salomon
This information is based on family tree no. 9254 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Cats, Aaron
Cats, Rebecca (Mozes)
Cats, Jacob Mozes
Cats, Salomina Mozes
Cats, Aron Levie
DE Jong, Rachel Jacob